Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Lã Ngọc Cương

Thành viên lớp C1608L

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 11/2018.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Gương mặt xuất sắc tháng 11/2018