Gương mặt xuất sắc tháng 11/2017

Gương mặt xuất sắc tháng 11/2017

Published by txnam on

Trường Hanoi-Aptech chúc mừng bạn Vũ Minh Đức, thành viên lớp A1608M đã được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 11/2017. Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.