Trường Hanoi-Aptech chúc mừng bạn Nguyễn Đức Lộc, thành viên lớp C1708M đã được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 1/2018. Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.