Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Nguyễn Minh Hải

Thành viên lớp T1812GH

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 09/2019.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.