Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Trịnh Văn Công

Thành viên lớp C1708M

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 08/2019.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Gương mặt xuất sắc tháng 08/2019