Trường Hanoi- Aptech chúc mừng  bạn Lê Đức Anh lớp T1505G đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 11/2015. Xin chúc mừng bạn!

SoM-Nov2015