Học viên tiêu biểu tháng 10/2013

Chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng – Lớp C1208H & Bạn Phạm Tường Huy – Lớp C01101QK đã được bầu chọn danh hiệu học viên xuất sắc tháng 10/2013

mh-131112-hvsx