Học viên tiêu biểu tháng 12/2007

Nguyễn Đắc Lộc

Bạn: Trần Tích Thùy
Lớp C0511G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 84% điểm kỳ thi ASP.Net Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Đào Hồng HàBạn: Nguyễn Quang Anh
Lớp C0611G – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java 2 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn đấu trong học tập. Đặc biệt, thi các môn đều qua lần đầu, đạt Distinction kỳ 1, học song song Sem 2 từ Sem 1, hai lần đạt điểm Distinction trong tháng.