Học viên tiêu biểu tháng 07/2008

Bạn: Ngô Đan Quang
Lớp C0512M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi EJB2 & J2EE Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập. Đặc biệt, từng đạt danh hiệu học viên của tháng.

Bạn: Nguyễn Xuân Công
Lớp C0608L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi Adv.Net Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn đấu trong học tập. Đặc biệt, từng đạt danh hiệu học viên của tháng.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!