Bạn: Mầu Quang Dũng
Lớp T0801L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 92% điểm kỳ thi  C  Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Bạn: Rabounthunh Anousone
Lớp C0605L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 92% điểm kỳ thi Adv.Net Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn đấu trong học tập.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!