Học viên tiêu biểu tháng 02/2008

Bạn: Đinh Thăng Long
Lớp C0709M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi HDJ & DW Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Bạn: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Lớp C0511G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 92% điểm kỳ thi  Advanced.Net Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!