Học viên tiêu biểu tháng 01/2008

Bạn: Nguyễn Văn Hưng
Lớp C0709L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi C Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Bạn: Lê Văn Hải
Lớp C0609P – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi C# Theory
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn đấu trong học tập; đạt Credit sau khi kết thúc Sem 1; tích cực tham gia các hoạt động của Trường.