Chúc mừng bạn Nguyễn Huy Thắng – lớp T1601G đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 8/2016 do nhà trường bình chọn. Chúc bạn sẽ phát huy tốt tinh thần này đạt kết quả tốt nhất toàn khóa học.

hvtb