{Hanoi- Aptech} Gương mặt tiêu biểu tháng 3/2016

Chúc mừng bạn Nguyễn Xuân Thành học viên lớp A1510M đã xuất sắc dành được danh hiệu học viên xuất sắc tháng 3/2016 do nhà trường trao tặng

Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần này để đạt được kết quả như mong muốn!

SoM--Mar2016