{Hanoi- Aptech} Học viên tiêu biểu tháng 10/2016

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Chúc mừng bạn Lã Ngọc Cương – học viên lớp T1608K đã nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 10 do nhà trường bình chọn. Chúc mừng bạn!

hvtb