Chúc mừng bạn Nguyễn Tiệp Huy học viên lớp T1509I đã xuất sắc nhận được danh hiệu Gương mặt tiêu biểu tháng 4/2016 do nhà trường bầu chọn

Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới!

mhthang4