Chúc mừng bạn Nguyễn Mạnh Hiệp – lớp C1404I đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 8/2015.

Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới để có kết quả học tập tốt nhất.

hvtb-hna-150901