Gương mặt tiêu biểu tháng 2/2016

Trường Đào tạo Lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech xin chúc mừng bạn Chu Thế Anh lớp A1408M đã xuất sắc đạt được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 2/2016.

SoM--Feb2016