Trường Hanoi- Aptech chúc mừng  bạn Nguyễn Văn Hân lớp T1509I đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 1/2016. Xin chúc mừng bạn!

SoM-Jan2016-1