Chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng – C1208H & bạn Lê Tuấn Tú – C1212L đã được bầu chọn và nhận danh hiệu học viên xuất sắc tháng 1/2014

mh-hvxs-140217