Chúc mừng bạn Chu Thế Anh lớp C1309H đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 7/2014.

mh-hvtb-140804