Danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 6/2014

Chúc mừng các bạn Trần Khương Duy – lớp T1404I & Nguyễn Anh Tuấn – lớp A1403M đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 6/2014

mh--hvtb-1406