Danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 4/2014

Chúc mừng bạn Trần Lâm Bách – C1208H & bạn Nguyễn Hữu Quyết – T1309H đã được bầu chọn Danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 4/2014.

mh-hvtb-140510