Danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 3/2014

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Chúc mừng bạn Nguyễn Tài Đạt & bạn Nguyễn Văn Nam, hai thành viên của lớp C1208H đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 3/2014.

mh-hvsx-140414