Website: Global Rich List

www.GlobalRichList.com

Bạn hãy chuyển tổng thu nhập của bạn trong một năm thành đơn vị USD (EURO, YEN hoặc một đơn vị bạn thích) rồi nhập vào ô bên cạnh rồi ấn nút “Show me the money!”

Website sẽ truy cập cơ sở dữ liệu và cho bạn thấy bạn đứng ở vị trí nào so với toàn thế giới!