Website: Global Rich List

Published by admin on

www.GlobalRichList.com

Bạn hãy chuyển tổng thu nhập của bạn trong một năm thành đơn vị USD (EURO, YEN hoặc một đơn vị bạn thích) rồi nhập vào ô bên cạnh rồi ấn nút “Show me the money!”

Website sẽ truy cập cơ sở dữ liệu và cho bạn thấy bạn đứng ở vị trí nào so với toàn thế giới!

Categories: giải trí