Truyện vui về lập trình viên

Kiếp lập trình viên

Trên bia mộ một lập trình viên mới qua đời, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau:

Run-time error at 18:12:97

———————————————————————————

Sau khi chết, hồn của lập trình viên bay lên trời, thiên thần đón tiếp phán:

– Sinh thời anh không gây nhiều tội lỗi, ơn trên cho phép anh được chọn vào thiên đường hoặc địa ngục vi tính.

Anh này bảo thiên sứ cho xem thiên đường. Đó là một trung tâm máy tính hiện đại, toàn những server, hệ thống đa phương tiện đời mới, hiện đại không chê vào đâu được. Vị thánh tuyên bố:

– Nếu chọn thiên đường, anh sẽ là user ở đây.

Anh chàng đã sướng mê đi rồi nhưng vẫn đề nghị thêm:

– Ngài hãy cho tôi xem địa ngục ra sao?

– Cũng chính là đây, chỉ có điều anh sẽ là người quản trị hệ thống.