Tranh vui

  • Post published:23/06/2008
  • Post category:Tranh Vui

Cắt bánh mì bằng Card màn hình

Ổ CD tự chế

Thiết kế main bằng bánh

Dây USB

Shutdown nhanh chóng