Thử độ bền của đồ Hi-tech

  • Post published:21/08/2008
  • Post category:Tranh Vui

Vỏ nhôm hay vỏ nhựa thì cũng dính nước hết.

Xem màn hình siêu bền này ra sao…

Bàn phím chống thấm à? Một ngày tưới cây hai lần thôi.

Nếu có bề gì thì mình sẽ cãi với họ là “Các ông quảng cáo Motorola này là dao cạo đó thôi”.


iPhone đập không vỡ sao? Thử siết theo chiều này chắc sẽ bẹp rúm.