Quy trình sản xuất phần mềm tiêu biểu

  • Post published:19/12/2006
  • Post category:Tranh Vui

Giám đốc dự án Offshore và Onsite đang làm gì? (Trong gia công phần mềm, chuyên viên onsite cùng làm với khách, offshore là chuyên viên làm tại văn phòng của mình).

Khách hàng đang làm gì?

Lập trình viên đang làm gì?

Còn ông chủ thì sao?