Bàn phím độc quyền của Microsoft

  • Post published:09/11/2006
  • Post category:Tranh Vui

“Có lẽ user chỉ cần thế này thôi nhỉ”