Star War ASCII

Có hai phiên bản của phim này. Bạn có thể vào site: http://asciimation.co.nz/
hoặc làm theo các bước sau:

1. Mở Menu Start Run
2. Nhập vào “telnet towel.blinkenlights.nl”
3. Ngồi lại và xem bộ phim 🙂