Máy tính của kĩ sư IT

Họ dùng những hệ thống ‘hàng khủng’, có thể đáp ứng tối đa nhu cầu làm việc và giải trí.