Họ dùng những hệ thống ‘hàng khủng’, có thể đáp ứng tối đa nhu cầu làm việc và giải trí.

Máy tính của kĩ sư IT