Chính sách bảo mật

Hanoi Aptech rất coi trọng cộng đồng và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, bảo mật thông tin là chính sách không thể thiếu. Trong Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về cách thức xử lý khi thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp dịch vụ một cách chính xác hơn đến với khách hàng/công chúng mục tiêu. 

Chính sách Bảo mật này không liên quan đến hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN 

1.1 Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng 

Khách hàng được quyền chọn cung cấp thông tin một cách chủ động thông qua form điền thông tin. Ngoài ra, với các hoạt động liên quan đến hành vi người dùng, bên thứ ba là Google sẽ thu thập. Điều này không liên quan đến các hoạt động với dữ liệu cá nhân của khách hàng và Aptech. 

1.2 Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Hanoi Aptech chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đưa ra thông tin cụ thể hơn dưới đây:

  • Thông tin liên hệ cơ bản
  • Thông tin dịch vụ quan tâm
  • Thông tin giao dịch và thanh toán

1.3 Thu thập dữ liệu cá nhân phục vụ cho các hoạt động kinh doanh

  • Cung cấp và hỗ trợ dịch vụ
  • Thủ tục pháp lý
  • Chăm sóc khách hàng 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích rõ ràng và hợp pháp. Chúng tôi chỉ thu thập các dữ liệu cá nhân cần thiết liên quan đến mục đích giới thiệu dịch vụ của Hanoi Aptech.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong vòng 1 năm.

4. ĐƠN VỊ & TỔ CHỨC TIẾP CẬN THÔNG TIN 

Vimac là đơn vị duy nhất tiếp nhận thông tin khách hàng và đảm bảo không sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng giao dịch với bất kỳ bên thứ 3 nào khác.  

5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP & QUẢN LÝ THÔNG TIN

Tên công ty: Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi Aptech

6. PHƯƠNG THỨC CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Khi có nhu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, từ chối nhận thông tin hay ngừng việc lưu trữ dữ liệu cá nhân, khách hàng vui lòng liên hệ với Hanoi Aptech qua hotline/email đã nêu ở mục 5.

Vimac bảo đảm tính chính xác của dữ liệu cá nhân. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào bằng văn bản thông báo qua email hoặc nhân sự liên hệ trực tiếp. 

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến quý khách hàng, hãy thông báo cho Hanoi Aptech. Vui lòng cung cấp những thông tin sau đây:

  • Thông tin liên hệ đầy đủ – xác nhận danh tính
  • Thông tin khiếu nại rõ ràng và cụ thể
  • Thông tin về mong muốn cách thức giải quyết khiếu nại

Quy trình: Xác nhận khiếu nại -> Tiến hành điều tra ->  Gửi thông báo về kết quả của cuộc điều tra -> Giải pháp giải quyết -> Xác nhận kết thúc. 

Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi Aptech có quyền thay đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo trên website và trình duyệt với Bộ Công Thương. Chính sách sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải và công bố.