Hết lòng cho những đam mê cháy bỏng

Ngả rẽ trong đời Hàng năm, được bước vào cánh cửa của các trường đại học, cao đẳng là mong ước của hàng triệu triệu thí sinh. Cùng sẻ chia với họ là tấm lòng của những người cha, người mẹ ngày đêm lo lắng và hồi hộp với khát vọng cháy bỏng mong con cái mình đỗ đạt. Vậy mà vẫn có biết bao bạn trẻ khi đã bước được vào cổng trường đại học lại sớm thoả mãn, quay ra đua đòi, buông thả để rồi bị đuổi ra khỏi trường, làm

Comments Off on Hết lòng cho những đam mê cháy bỏng