lập trình viên

Công thức thành công từ đam mê lập trình

Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, trở thành kỹ sư lập trình là con đường không hề dễ nhưng Trần Vinh Quang đã chọn vì đơn giản đó là đam mê. Mặc dù mới đang ở giai đoạn quyết định của kì học đầu tiên tại Hanoi- Apech nhưng khi được hỏi […]

Chi tiết »
0919 550 182