THẾ NÀO LÀ COMMENT CODE CÓ "TÂM"? Có khi nào bạn mở source code cách đây chừng 2 - 3 tháng thậm chí là mấy ngày của chính bạn nhưng…

Continue Reading