Hanoi-Aptech | Trường đào tạo lập trình viên quốc tế

Tin tức

Giá trị Aptech

thumbnail

“At Aptech, we change lives, at Aptech we reach the sky”. Đó là lời bài hát truyền thống của Aptech, và cũng là chân lý mà bao nguời đã trải nghiệm qua môi trường học tập tại Aptech. Cái mà tôi có thể gọi tên một cách mộc mạc là Các Giá Trị Aptech (Aptech values).

Chi tiết »
danh sách các công ty tuyển dụng phần mềm
098 270 9990