Lịch Open House tháng 02/2008

Published by admin on

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trung Tâm cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 02.

19 Nguyễn Trãi

Lớp T0709H

Lớp T0710L

Lớp N0710H

Lớp C0603M

Từ 9h15 – 10h00

Từ 17h00 – 17h45

Từ 9h15 – 10h00

Từ 19h00 – 19h45

Thứ 3

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Ngày 26/02/2008

Ngày 26/02/2008

Ngày 27/02/2008

Ngày 29/02/2008

Class 3

Class 3

Class 3

Class 2