HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 8/2020

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 8/2020

Published by Trần Mai Hương on

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 8/2020

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2020 như dưới đây:

Mã kỳLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
68C1812M2020-08-03 00:00:001970-01-01 19:45:00LabSem2PCS Theory
60AC1908IK2020-08-04 00:00:001970-01-01 13:30:00LabSem2Java2 Theory
69C1812M2020-08-05 00:00:001970-01-01 19:45:00LabSem2PCS Practical
61AC1908IK2020-08-06 00:00:001970-01-01 13:30:00LabSem2Java2 Practical
70C1912M2020-08-08 00:00:001970-01-01 13:30:00LabSem1ePJ Submission
71Retake2020-08-08 00:00:001970-01-01 10:00:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
85C1908M2020-08-08 00:00:001970-01-01 19:00:00LabSem1PJ Evaluation
72C1708M2020-08-10 00:00:001970-01-01 19:45:00LabSem4Test E4: JSF Theory
66AC1810GH2020-08-11 00:00:001970-01-01 08:30:00LabSem4Test E3: JSP Theory
67AC1810GH2020-08-11 00:00:001970-01-01 09:30:00LabSem4Test R1: JSP Practical
73C1708M2020-08-11 00:00:001970-01-01 19:45:00LabSem4Test R2: JSF Practical
76T2007GH2020-08-14 00:00:001970-01-01 08:30:00LabSem1HDJ Theory
77T2007GH2020-08-14 00:00:001970-01-01 09:30:00LabSem1HDJ Practical
78Retake2020-08-15 00:00:001970-01-01 15:30:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
79C1912M2020-08-17 00:00:001970-01-01 18:30:00LabSem1PHP Theory
80C1912M2020-08-19 00:00:001970-01-01 19:30:00LabSem1PHP Practical
81C1908IK2020-08-20 00:00:001970-01-01 13:30:00LabSem2PCS Theory
82C1908IK2020-08-20 00:00:001970-01-01 13:30:00LabSem2PCS Practical
83Retake2020-08-20 00:00:001970-01-01 15:30:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
74AC1810GH2020-08-22 00:00:001970-01-01 08:30:00LabSem4Test E4: JSF Theory
75AC1810GH2020-08-22 00:00:001970-01-01 09:30:00LabSem4Test R2: JSF Practical
84Retake2020-08-22 00:00:001970-01-01 15:30:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
86Retake2020-08-29 00:00:001970-01-01 10:00:00LabACCPCác môn thực hành ACCP
87C1812M2020-08-31 00:00:001970-01-01 19:45:00LabSem2BigData Theory