HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 1/2021​

Published by Trần Mai Hương on

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 1/2021

Phòng Đào Tạo Trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2021 như dưới đây:

Mã kỳ Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
1 Retake 9/1/2021 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
2 C1812M 13/1/2021 19:30 Lab Sem3 WAD Theory
3 C1908M 13/1/2021 19:15 Lab Sem2 XML & JSON Theory
4 C2008LM 14/1/2021 13:30 Lab Sem1 ePJ Submission
5 Retake 14/1/2021 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
6 C1812M 15/1/2021 19:30 Lab Sem3 WAD Practical
7 T2011GH 15/1/2021 8:00 Lab Sem1 BSTrap Theory
8 T2007GH 16/1/2021 8:30 Lab Sem1 PJ Evaluation
9 Retake 16/1/2021 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
10 C1908M 22/1/2021 19:15 Lab Sem2 Big Data
11 C1812M 23/1/2021 13:30 Lab Sem2 Project Java
12 C1908IK 23/1/2021 13:30 Class Sem2 Project Sem 2
13 Retake 23/1/2021 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
14 T2011GH 25/1/2021 8:00 Lab Sem1 AnguJS Theory
15 C2008LM 28/1/2021 18:30 Lab Sem1 PHP Theory
16 C2008LM 28/1/2021 19:30 Lab Sem1 PHP Practical
17 C1908M 30/1/2021 13:30 Lab Sem2 Project Sem 2
18 Retake 30/1/2021 15:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English