Học phí khóa học ADSE 2020

THÔNG BÁO HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ADSE

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ADSE là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTT hiện nay. Chương trình dựa theo tiêu chuẩn của Aptech, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống, tự thiết kế nền tảng lập trình, phát triển các phần mềm ứng dụng, cập nhật các công nghệ mới nhất mà doanh nghiệp đang triển khai. Chương trình ADSE nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, rất thuận lợi cho các bạn học viên muốn liên thông lên các trường đại học trong và ngoài nước.

Chương trình ADSE được triển khai dựa trên mô hình đào tạo hiện đại, đa phương thức AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture) chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành, định hướng, thực hiện các dự án cuối mỗi học kỳ. Đặc biệt, ngoài các bài thi của Aptech, học viên sẽ được hoàn thành 4 đồ án theo chuẩn quốc tế tiên tiến. Bên cạnh đó, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển khả năng cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm, năng lực quản lý dự án.

Tên khóa học Cách đóng phí Học phí từng phần Giáo trình Học phí cả khóa
Lập trình viên quốc tế ADSE (2 năm – 4 kỳ)   1 lần 73.389.000 VNĐ 1.800.000VNĐ 75.189.000 VNĐ
2 lần 38.504.000 VNĐ 78.808.000 VNĐ
38.504.000 VNĐ
4 lần 23.187.000VNĐ 80.537.000 VNĐ
16.182.000 VNĐ
19.684.000 VNĐ
19.684.000 VNĐ

0382020858