LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ACCP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ - ACCP

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

Trở thành chuyên gia Thiết kế Web

Trở thành chuyên gia Lập trình Game

Trở thành chuyên gia Lập trình Ứng dụng

Trở thành quản lý Dự án Phần mềm

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC. NHÀ TRƯỜNG ĐẢM BẢO HỌC VIÊN RA TRƯỜNG 100% CÓ VIỆC LÀM ĐÚNG NGÀNH NGHỀ

Nội dung học kỳ 1: Trọng tâm là thiết kế web và phân tích hệ thống

 • Building Dynamic HTML5, CSS, JavaScript
 • Bootstrap 
 • AngularJS
 • SOCENGUSR
 • Database Management in Microsoft SQL
 • Elementary Programming with C
 • eProject (HTML5)

  Nội dung học kỳ 2: Trọng tâm là các môn về lập trình Java

  • XML
  • Java Programming I
  • Java Programming II
  • Programming in C#
  • Introduction to BIG DATA
  • PHP
  • eProject (Java)

  Hoàn thành kỳ 2, học viên có thể tham gia vào các dự án liên quan đến XML. Xây dựng được các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, đảm bảo được tính bảo mật. Hiểu tổng quan về kiến thức Cloud Computing.

   Nội dung học kỳ 3: Trọng tâm là các môn dùng công nghệ .NET

   • Lập trình Windows Forms .NET
   • Phát triển ứng dụng web
   • Lập trình ứng dụng doanh nghiệp
   • Introduction to Ethical Hacking
   • Introduction to Cloud Computing
   • Working with Cloud Computing
   • Mobile & Cloud COmputing
   • ePoject (.NET)

   Hoàn thành kỳ 3 học viên có thể viết các phần mềm ứng dụng, viết games 2D trên nền tảng window8, 8.1. Lập trình web trên nền tảng .NET sử dụng mô hình MVC 5. Lập trình phân tán, lập trình Web service  làm việc với Window Azure.

    Nội dung học kỳ 4: Trọng tâm là ứng dụng doanh nghiệp và di động

    • Securing Web Applications
    • Introduction to Web and Enterprise Applications
    • Web Component Development
    • Architecting Applications for the Web
    • Enterprise Application Development (EJB)
    • Creating Services for the Web
    • Developing Applications for Wireless Devices
    • Fundamentals of IOT
    • Introduction to Cyber Forensics
    • eProject (2EE)

    Hoàn thành kỳ 4 học viên có thể bảo mật một interner. Viết các dự án Java doanh nghiệp với công nghệ phân tán EJB, JSP & Severlet, Struts, JSF. Thao tác với XML trong Java, sử dụng DOM, SAX. Phát triển dự án Java với công nghệ Web service.

    Cách đóng phíHọc sinhSinh viênĐối tượng khác
      Đóng trọn gói một lần61.200.000 VNĐ57.800.000 VNĐ 68.000.000 VNĐ
      Đóng theo năm (2 lần)33.300.000 VNĐ/lần31.450.000 VNĐ/lần37.000.000 VNĐ/lần
      Đóng theo học kỳ (4 lần)17.100.000 VNĐ/lần16.150.000 VNĐ/lần19.000.000 VNĐ/lần

    ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

    LỰA CHỌN SAU KHÓA HỌC

    Làm việc tại các doang nghiệp lớn

    Sinh viên Aptech được tuyển dụng freelance, parttime ngay trong quá trình học và fulltime sau khi tốt nghiệp. Aptech thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp về Công nghệ Thông tin, cam kết sinh viên ra trường sẽ có việc làm đúng ngành nghề, nơi thực tập phù hợp.

    Liên thông đại học trong và ngoài nước

    Học viên Hanoi Aptech sau khi tốt nghiệp khóa ACCP có thể theo học cư nhân tiếp tại các trường đại học trong nước như RMIT, PORTSMOUTH…,hay trường quốc tế như MIDDLESEX, SOUTHERN CROSS, INFORMATICS….Sau khi có bằng cử nhân có thể học tiếp để lấy bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

    0382020858