KHÓA HỌC LẬP TRÌNH .NET

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH .NET

Module 1: Application Programming with C# (Ngôn ngữ lập trình C#)

Thời gian học: 5 tuần

Module 2: Windows Form Programming (Lập trình Windows Forms)

Thời gian học: 5 tuần

Yêu cầu: C#

Module 2: Web Application Development (Lập trình ASP.NET)

Thời gian học: 5 tuần

Yêu cầu: C#, SQL

Module 2: Enterprise Application Programming (Windows Azure)
Thời gian học: 5 tuần

Yêu cầu: C#, SQL

Học viên không nhất thiết phải học tất cả các module, có thể chọn lựa học những môn cần thiết hoặc bỏ qua các module mà học viên đã có kiến thức vững vàng. Ví dụ: Nếu học viên chỉ có nhu cầu học làm web bằng C#, chỉ cần đăng ký module 1 và 3, nếu đã biết C#, chỉ cần đăng ký module 3.

ModuleHọc sinhSinh viênĐối tượng khác
Ngôn ngữ lập trình C#2.880.000 VNĐ2.700.000 VNĐ3.600.000 VNĐ
Lập trình Windows Forms3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
Lập trình ASP.NET3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
Windows Azure3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ

Chú ý: Học phí đã bao gồm giáo trình (ebook).

Nhà trường cam kết không thu bất kỳ một khoản phụ thu hay học phí nào khác, ngoại trừ trường hợp học viên phải thi lại môn học.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH .NET

0382020858