GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

Bạn có biết 99% học viên Aptech ra trường có việc làm đúng ngành nghề! Chúng tôi đã được cúp trường đào tạo CNTT số một của cả nước trong 15 năm liên tiếp do Bộ Thông tin và Truyền thông trao.

Tên môn học: Web Application Development using PHP

Yêu cầu: HTML, JS, CSS, SQL

Thời gian học: 5 tuần

Môn học yêu cầu một số kiến thức nền cơ bản, học viên có thể tự chủ động trang bị. Trường hợp hoàn toàn chưa có kiến thức cơ bản, khuyến cáo học viên nên đăng ký học trước một số khóa bổ sung: 

  1. Khóa HTML1: cơ bản về HTML, CSS, Javascript
  2. Khóa HTML2: Bootstrap, jQuery, AngularJS
  3. Khóa SQL: ngôn ngữ truy vấn SQL với SQL server và MySQL
ModuleHọc sinhSinh viênĐối tượng khác
  PHP + Project theo nhóm4.000.000 VNĐ3.750.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
  HTML1 (tùy chọn, học trước PHP)4.000.000 VNĐ3.750.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
  HTML2 (tùy chọn, học trước PHP)3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
  SQL (tùy chọn, học trước PHP)3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP