Học Viên

Học Viên

Lich thi thang 7/2017

thumbnail

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn   262B C1608K 1-Jul 15:30 Lab Sem2 Java2 Theory   260A A1608M 1-Jul 8:00 Class Sem1 Project PHP   263C C1703L 1-Jul 17:30 Lab Sem1 C Theory   269B C1608K 4-Jul 15:30 Lab Sem2 Java2 Practical   288 Retake 4-Jul 17:30 Lab ACCP […]

Chi tiết »

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017

thumbnail

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 4-Jul 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 5-Jul 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 8-Jul 13:30 Các môn thực hành ACNA Retake 13-Jul 19:30 Các môn thực hành ACCP Retake 18-Jul 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 5 cập nhật

thumbnail

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn Trông thi/Hội đồng PJ 187 C1501QK 5-May   Lab-HV Sem3 Web 1 Theory (WA) H(1) 188 Entry 5-May 9:00 Lab ACCP Gmat, English Hủy 189 Retake 5-May 17:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP Hủy 190 C1501QK 8-May   Lab-HV Sem3 Web […]

Chi tiết »

LỊCH THI LẠI THÁNG 6/2017  

thumbnail

  Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 9-Jun 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 13-Jun 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 16-Jun 19:30 Các môn thực hành ACCP Retake 17-Jun 13:30 Các môn thực hành ACNA Retake 20-Jun 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 23-Jun 17:30 Các môn […]

Chi tiết »

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017

thumbnail

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 7-Apr 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 11-Apr 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 14-Apr 19:30 Các môn thực hành ACCP Retake 15-Apr 13:30 Các môn thực hành ACNA Retake 18-Apr 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English […]

Chi tiết »

{Hanoi- Aptech} Lịch thi học viên tháng 4/2017

thumbnail

Phòng Đào tạo nhà trường thông báo lịch thi học viên tháng 04/2017, các bạn học viên chú ý cập nhật. Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 129 Retake-K6 4-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 4) 130 Retake-K6 4-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 4) 131 Retake-K7 […]

Chi tiết »

{Hanoi- Aptech} Lịch thi lại tháng 03/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 3/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 10-03 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 14-03 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 17-03 19:30 Các môn thực hành ACCP Retake 18-03 13:30 Các môn thực hành ACNA Retake 21-03 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English […]

Chi tiết »
0965 235 918