Lịch thi học viên

Lịch thi học viên

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017

thumbnail

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 7-Apr 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 11-Apr 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 14-Apr 19:30 Các môn thực hành ACCP Retake 15-Apr 13:30 Các môn thực hành ACNA Retake 18-Apr 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English […]

Chi tiết »

{Hanoi- Aptech} Lịch thi học viên tháng 4/2017

thumbnail

Phòng Đào tạo nhà trường thông báo lịch thi học viên tháng 04/2017, các bạn học viên chú ý cập nhật. Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 129 Retake-K6 4-Apr 15h30 Lab-HV Sem4 WPSJ theory (lần 4) 130 Retake-K6 4-Apr 13h30 Lab-HV Sem4 WPSJ Practical (lần 4) 131 Retake-K7 […]

Chi tiết »

{Hanoi- Aptech} Lịch thi lại tháng 03/2017

LỊCH THI LẠI THÁNG 3/2017   Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 10-03 17:30 Các môn thực hành ACCP Retake 14-03 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English Retake 17-03 19:30 Các môn thực hành ACCP Retake 18-03 13:30 Các môn thực hành ACNA Retake 21-03 18:00 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English […]

Chi tiết »
0965 235 918