Gương mặt tiêu biểu

Gương mặt tiêu biểu

{học viên} Gương mặt xuất sắc tháng 10/2018

Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng Bạn: Nguyễn Đặng Tú Thành viên lớp C1608L Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 10/2018. Đặc biệt: đây là lần thứ 2 liên tiếp bạn Tú được bầu chọn là học viên tiêu biểu hàng tháng của Trường Hanoi-Aptech. Chúc bạn có nhiều […]

Chi tiết »
0919 550 182