Khóa học Lập trình ngắn hạn

Khóa học phát triển ứng dụng Window Form ( .NET )

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC  Windows Form là công cụ dùng để tạo các ứng dụng Windows, nó mượn các ưu điểm mạnh của ngôn ngữ Visual Basic : dễ sử dụng, hỗ trợ mô hình RAD đồng thời kết hợp với tính linh động, hướng đối tượng của ngôn ngữ C#. Việc tạo ứng dụng […]

Chi tiết »

Lập trình với C#

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C# Ngôn ngữ lập trình C# là ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng dễ hiểu dễ học. C# thừa hưởng những ưu việt từ những ngôn ngữ trước như C. C++ và Java cũng như đã khắc phục tốt những hạn chế của những ngôn ngữ này. C# là […]

Chi tiết »

Khóa Học Lập Trình PHP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC  PHP (Hypertext Preprocessor) được hiểu là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, mã nguồn mở, chạy trên đa nền tảng và hỗ trợ nhiều máy chủ web thông dụng. PHP có tốc độ thực thi nhanh gọn dễ học cùng với thời gian xây dựng sản phẩm tương đối nhanh hơn […]

Chi tiết »

Khóa học lập trình Java

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA   Là một ngôn ngữ bậc cao như C, C++, Perl, SmallTalk,.. cho nên có thể được dùng để tạo ra các ứng dụng để giải quyết các vấn đề về số, xử lý văn bản, tạo ra trò chơi, và nhiều thứ khác. Hỗ trợ lập […]

Chi tiết »

Khóa Học Lập Trình C

GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C Ngôn ngữ lập trình C được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX C là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới C là Ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc, chương trình viết bằng C […]

Chi tiết »
0919 550 182