CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ADSE

Thời gian: 2 năm (4 kỳ)
Bằng cấp: Bằng Aptech Quốc Tế

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ

Thời gian: 3.5 tháng
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

KHÓA HỌC KỸ THUẬT VIÊN QUỐC TẾ

Thời gian: 4- 6 tháng
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH .NET

Thời gian: 14 - 20 tuần
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C#

Thời gian: 36 giờ
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi -Aptech

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA

Thời gian: 16 - 20 tuần
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CNTT

Thời gian: 4 tháng
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CSDL VỚI SQL

Thời gian: 4 tháng
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP

Thời gian: 5 tuần
Bằng cấp: Chứng chỉ Hanoi - Aptech

TIN TỨC MỚI

9 phim mới nhất phải xem dành cho Lập trình viên vào năm 2020

9 phim mới nhất phải xem dành cho Lập trình viên vào năm 2020

9 phim mới nhất phải xem dành cho Lập trình viên vào năm 2020 Mọi lập trình viên đều thích

Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức

Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức

Xuất hiện đường dẫn khiến Windows 10 bị treo ngay lập tức Mới đầu năm 2021, Microsoft gặp phải 2

Cách trở thành nhà phát triển phần mềm: 6 điều bạn cần biết!

Cách trở thành nhà phát triển phần mềm: 6 điều bạn cần biết!

Cách trở thành nhà phát triển phần mềm: 6 điều bạn cần biết! Về cơ bản, để học cách trở

Cùng Hiếu PC trong cuộc chiến chống tin giả, lừa đảo – Chúng ta cần làm gì?

Cùng Hiếu PC trong cuộc chiến chống tin giả, lừa đảo – Chúng ta cần làm gì?

Cùng Hiếu PC trong cuộc chiến chống tin giả, lừa đảo – Chúng ta cần làm gì? Trong một thế

0382020858