Học viên tiêu biểu tháng 7/2015

Nhà trường chúc mừng bạn Nguyễn Bảo Việt - lớp A1403M đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 7. Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới!

Comments Off on Học viên tiêu biểu tháng 7/2015